Wat hebben we gedaan?

Op weg naar deze nieuwe Omgevingsvisie gingen we samen met Deventenaren op Expeditie. Dit onder de noemer ‘Expeditie Deventer’, om zo samen vorm te geven aan de andere manier van werken, die de Omgevingswet voorstaat.

We hebben in 2018 diverse bijeenkomsten met partners georganiseerd om het gesprek te voeren over de Omgevingsvisie. De opbrengsten van deze gesprekken hebben we gebruikt voor de verdere uitwerking van het visiedocument, dat vanaf 4 april 2019, voor een periode van 12 weken, wordt vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.

Hier vindt u het visiedocument (pdf, 41 MB).

Bijeenkomst ‘Van initiatief tot uitvoering’

Op 22 februari 2018 vond de startbijeenkomst ‘In gesprek over de uitwerking van de Deventer Omgevingsvisie: van initiatief tot uitvoering’ plaats. Die avond verkenden we aan de hand van fictieve initiatieven met elkaar de toekomst van Deventer. Aan die bijeenkomst ging al veel vooraf. Van structuurvisies, een raadswerkgroep, werksessies tot het inrichten van de projectorganisatie.

Bekijk het beeldverslag van de bijeenkomst 22 februari 2018 (pdf, 1,75 MB).

Bijeenkomst ‘Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’

Enkele maanden later, op 5 juli 2018, vond de tweede bijeenkomst ‘Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’ plaats, waarvoor maar liefst 70 partners zich aanmelden. Tijdens de bijeenkomst vertaalden we de visie, zoals deze erop dat moment lag, samen met de partners naar de verschillende gebieden. De resultaten gaven concrete aanknopingspunten voor het vervolg.

Bekijk het beeldverslag van de bijeenkomst 5 juli 2018 (pdf, 3,2 MB).

Commitmentsessie Omgevingsvisie

Op 4 oktober 2018 organiseerden we de derde bijeenkomst in de Expeditie-reeks: de commitmentsessie. Tijdens deze avond vroegen we deelnemer commitment te geven op de versie van de Omgevingsvisie waarin de eerste uitkomsten zijn verwerkt. Dit document gaat het besluitvormingsproces in.

Bekijk het beeldverslag van de bijeenkomst 4 oktober 2018 (pdf, 9,5 MB).

Smoelenboek

Na drie succesvolle bijeenkomsten willen we graag het gesprek met u voortzetten. Alle deelnemers tot nu toe zijn opgenomen in een smoelenboek, met een portretfoto en bijbehorende contactgegevens. Op die manier weten we elkaar ook in de toekomst eenvoudig te vinden.

Bekijk het smoelenboek (pdf, 2 MB).

Informatiebijeenkomsten Deventer Omgevingsvisie

In mei 2019 zijn er op verschillende plekken in de gemeente Deventer informatiebijeenkomsten geweest over de Deventer Omgevingsvisie. Wie de presentaties nog eens wil nalezen kan ze hier downloaden.

Proces en planning

Bekijk het proces en de planning.