Proces en planning

De drie Expeditie Deventer bijeenkomsten leverden waardevolle input op voor de Deventer Omgevingsvisie. Dit resulteerde in het visiedocument (pdf, 41 MB) in haar huidige vorm, die de gemeenteraad inmiddels heeft vrijgegeven voor inspraak. Hiervoor is de gemeente een formele zienswijzeprocedure gestart van 12 weken.

Zienswijzeprocedure

Een zienswijze is een manier om uw mening te geven over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In dit geval dus de Omgevingsvisie. In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de visie u het wel of niet eens bent en waarom. De punten kan de gemeente dan nog verwerken in het visiedocument, voordat deze definitief wordt gemaakt. Let wel, er is formeel geen beroep mogelijk ten aanzien van de Omgevingsvisie.

De Deventer Omgevingsvisie wordt vanaf 4 april 2019 vrijgegeven voor zienswijze, voor een periode van 12 weken.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

De zienswijze moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Wilt u een zienswijze indienen op de Deventer Omgevingsvisie? Dit kan zodra deze is vrijgegeven door de raad. U kunt uw zienswijze indienen via www.deventer.nl/zienswijze.

Hoe straks verder?

Na de zienswijzeperiode van 12 weken, stelt de gemeenteraad de visie (naar verwachting) vast in de zomer van 2019. Vanaf dat moment gaan we aan de slag met de uitwerking van de visie in omgevingsprogramma’s . Samen met inwoners/bedrijven/maatschappelijke organisatie werken we toe van abstract op hoofdlijnen naar concreet en herkenbaar. Bekijk ook eens de routekaart ‘Ontwikkeling Deventer Omgevingsvisie’, versie oktober 2018 voor een overzicht.

Vragen?

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie, de zienswijze of het vervolgproces? Neem dan contact op via expeditie.omgevingswet@deventer.nl.

Praat mee

Wilt u graag (nu of in de toekomst) meepraten in de aanloop naar de uitvoering van de Omgevingswet? Lees meer over hoe u dit kunt doen.