Wat is de Omgevingsvisie?

Er komt de komende jaren veel op Deventer af en het vraagt inzet van iedereen om prettig in Deventer te kunnen blijven wonen en werken. In de Omgevingsvisie legt de gemeente Deventer de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Inwoners en bedrijven krijgen veel ruimte om eigen initiatieven te realiseren.

Ambities

Onderstaande ambities zijn opgenomen in de Omgevingsvisie en zijn het uitgangspunt bij alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente.

  • We verzilveren het bestaande: bij ontwikkelingen behouden en versterken we de eigen, onderscheidende kwaliteiten van Deventer;
  • We verbinden slim: we versterken de netwerkkracht van Deventer. Lokaal, regionaal en nationaal;
  • We handelen toekomstbestendig: de leefomgeving moet voor mens, dier en plant aangenaam zijn, nu en in de toekomst.

Samenvatting Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is voor de gemeente en voor initiatiefnemers (inwoners, ondernemers) het startdocument bij ontwikkelingen. In de samenvatting beschreven welke stappen een initiatief uit de stad doorloopt. Van de rol van de gemeente tot en met afspraken die met een initiatiefnemer gemaakt moeten worden. In de samenvatting zijn ook de ambities en ontwikkelrichtingen per deelgebied kort beschreven.

Dynamisch document

De samenleving verandert steeds sneller en dat moet daarom ook gelden voor ons beleid. Daarom is onze Omgevingsvisie een dynamisch document dat we regelmatig aanpassen. Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, of omdat de stad om ander beleid vraagt.

Bekijk de samenvatting Omgevingsvisie (pdf, 1 MB)

Bekijk de Omgevingsvisie (pdf, 12 MB)