Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de gemeente Deventer haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit is de eerste stap in het proces richting de invoering van de Omgevingswet. Bij de totstandkoming van de Deventer Omgevingsvisie heeft de gemeente diverse maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners betrokken.

Meepraten over thema’s

Natuurlijk kunt u met de gemeente meepraten over thema’s die u interessant vindt. Stuurt u daarvoor een mailtje naar omgevingswet@deventer.nl. Vermeld s.v.p. uw naam, eventueel bedrijf, organisatie of belangengroep, de wijk waar u woont/graag over meepraat en de thema’s waarover u in gesprek wilt. Zie hieronder een overzicht van deze wijken en thema’s. Wanneer u een mailtje stuurt naar bovenstaand e-mailadres, kan de gemeente u uitnodigen om hierover in gesprek te gaan tijdens een bijeenkomst, een sessie of bijvoorbeeld een online vragenlijst.

Wijken

 • Binnenstad & de wijken rondom het centrum
 • Bedrijventerreinen
 • De nieuwere wijken
 • Buitengebied & dorpen
 • Diepenveen en Schalkhaar

Mogelijke thema’s

 • Klimaatadaptatie
 • Duurzaamheid / energietransitie
 • Sociaal / Gezondheid
 • Economie / Bedrijvigheid, Recreatie / Toerisme en Landbouw
 • Mobiliteit
 • Erfgoed
 • Natuur, Landschap en Ecologie
 • Wonen
 • Leefomgeving

Bekijk de Omgevingsvisie (pdf, 12 MB)

Bekijk het formele besluit (met bijlagen) (pdf, 3 MB)

Bekijk veelgestelde vragen & antwoorden over de Omgevingsvisie