Pilots

Pilot ‘bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen’ en ‘verordening Fysieke Leefomgeving’

De gemeente Deventer deed vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet mee met een landelijke pilot om alvast te oefenen met het Omgevingsplan. Op die manier kunnen we ervaring opdoen voor het later vormgeven van een ‘echt’ omgevingsplan.

Ook ontwikkelen wij een ‘verordening fysieke leefomgeving’. In deze verordening voegen we alle regels uit andere verordeningen over de fysieke leefomgeving samen. Op een later moment voegen we deze verordening samen met het bestaande bestemmingsplan voor het gehele buitengebied tot één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Deventer.

Lees hier over de landelijke pilot.

Pilot Beter benutten basisregistraties

De registratiesystemen van gemeente voor bijvoorbeeld de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG),  Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ). zijn vaak niet gekoppeld. Gemeente Deventer heeft in de pilot Beter Benutten Basisregistraties onderzocht hoe ze de registraties kan inzetten om een bijdrage te leveren aan het omgevingsplan. Lees hier over de pilot en de uitkomsten. En bekijk de interactieve kaart via een storymap.