Omgevingsplan

Deventer heeft ruim 100 bestemmingsplannen, die samen de stad en de dorpen omvatten, geactualiseerd en samengevoegd in 1 nieuw bestemmingsplan. Dit is ook een stap in de richting van het toekomstige omgevingsplan.

In een bestemmingsplan staat wat je mag doen op een bepaalde plek. Het biedt duidelijkheid aan de eigenaar maar ook aan de omgeving.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “We maken hiermee een flinke stap in het vereenvoudigen van regels en het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners en ondernemers. In 1 digitaal overzicht is precies duidelijk wat ergens de mogelijkheden zijn.“

Plannen en regels

Naast het samenvoegen van de bestemmingsplannen in het plan ‘Deventer, stad en dorpen’, zijn diverse verordeningen gebundeld in de Verordening fysieke leefomgeving.

Voorloper

Dit bestemmingsplan is een voorloper van wat in de nieuwe Omgevingswet het omgevingsplan heet. Deventer is 1 van de gemeenten die voorop lopen en nu al experimenteren met de nieuwe Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt. In 2012 stelde de gemeenteraad al 1 bestemmingsplan vast voor het buitengebied.

 

Bedrijventerrein

Vragen?

Heeft u vragen over het Omgevingsplan of het vervolgproces? Stuur een mail naar: omgevingswet@deventer.nl.