Omgevingsvisie vastgesteld Op 18 december is de Omgevingsvisie unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een hele mooie stap richting de implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2021. <h2>Omgevingsvisie</h2> <p>Samen met ongeveer 300 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen uit Deventer hebben we gewerkt aan de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan belangrijke opgaves en ambities voor Deventer en hoe we deze willen realiseren.</p> <h2>Meer ruimte</h2> <p>De Omgevingsvisie gaat niet alleen in op traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie, maar ook op nieuwe thema’s zoals sociaal en gezondheid. Ook geeft deze Omgevingsvisie meer ruimte aan initiatiefnemers om ontwikkelingen vorm te geven. Daarmee bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.</p> <h2>Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen</h2> <p>De afgelopen jaren is er veel veranderd in Deventer. We zijn inmiddels een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. We hebben opgaven voor klimaat en energie en mobiliteit. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar  steeds sneller op. Daar willen we op inspelen.</p> 2020-01-08 11:31:50 +0100 2020-01-08 11:31:50 +0100 2020-01-08 11:31:50 +0100 Nota van antwoord zienswijzen Omgevingsvisie Op de concept Omgevingsvisie Deventer zijn 36 zienswijzen binnen gekomen. Alle zienswijzen zijn gebundeld en inhoudelijk afgewogen. <p>In de <a title="Concept nota van antwoord" href="http://omgevingswet.deventer.nl/nieuws/2019/10/17/nota-van-antwoord-zienswijzen-omgevingsvisie/07-2019-001700-nota-van-antwoord-zienswijze-omgevingsvisie-deventer-versie-definitief-1">concept nota van antwoord</a> leest u een samenvatting van de zienswijze en het antwoord daarop.</p> <p>De concept nota van antwoord is op 7 oktober 2019 besproken door het college van burgemeester en wethouders. De nota van antwoord en de aangepaste omgevingsvisie Deventer zijn aangeboden aan de raad. De raad heeft deze op twee momenten besproken en zal hier op 12 december 2019 een besluit over nemen.</p> <h2>Omgevingsvisie</h2> <p>Samen met ongeveer 300 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen uit Deventer hebben we gewerkt aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst de gewenste ontwikkeling van de gemeente.</p> <h2>Meer ruimte</h2> <p>De Omgevingsvisie gaat niet alleen in op traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie, maar ook op nieuwe thema’s zoals sociaal en gezondheid. Ook geeft deze Omgevingsvisie meer ruimte aan initiatiefnemers om ontwikkelingen vorm te geven. Daarmee bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.</p> <h2>Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen</h2> <p>De afgelopen jaren is er veel veranderd in Deventer. We zijn inmiddels een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. We hebben opgaven voor klimaat en energie en mobiliteit. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar  steeds sneller op. Daar willen we op inspelen.</p> <p> </p> 2019-10-17 15:30:00 +0200 2019-10-17 15:30:23 +0200 2019-12-10 10:25:15 +0100 Download presentaties Deventer Omgevingsvisie In mei zijn er op verschillende plekken in de gemeente Deventer informatiebijeenkomsten geweest over de Deventer Omgevingsvisie. De presentaties staan nu online. <p>Wilt u de presentaties nog eens nalezen, dan kunt u deze downloaden:</p> <ul> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/presentatie-informatiebijeenkomst-omgevingsvisie-bathmen-9-mei-2019" title="Download Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Bathmen – 9 mei 2019 (pdf, 11 MB)">Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Bathmen – 9 mei 2019 (pdf, 11 MB)</a></li> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/presentatie-informatiebijeenkomst-omgevingsvisie-binnenstad-en-vooroorlogse-wijken-14-mei-2019" title="Download Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie binnenstad – 14 mei 2019 (pdf, 4 MB)">Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie binnenstad – 14 mei 2019 (pdf, 4 MB)</a></li> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/presentatie-informatiebijeenkomst-omgevingsvisie-bedrijventerreinen-16-mei-2019" title="Download Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie bedrijventerreinen – 16 mei 2019 (pdf, 3 MB)">Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie bedrijventerreinen – 16 mei 2019 (pdf, 3 MB)</a></li> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/presentatie-informatiebijeenkomst-omgevingsvisie-naoorlogse-wijken-23-mei-2019" title="Download Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie naoorlogse wijken – 23 mei 2019 (pdf, 4 MB)">Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie naoorlogse wijken – 23 mei 2019 (pdf, 4 MB</a>)</li> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/presentatie-informatiebijeenkomst-omgevingsvisie-diepenveen-en-schalkhaar-28-mei-2019" title="Download Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Diepenveen en Schalkhaar – 28 mei 2019 (pdf, 3 MB)">Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Diepenveen en Schalkhaar – 28 mei 2019 (pdf, 3 MB)</a></li> </ul> 2019-05-29 11:56:00 +0200 2019-05-29 11:56:05 +0200 2019-05-29 12:26:42 +0200 Hoe ziet Deventer er straks uit? Weten hoe we ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten over de omgevingsvisie in uw wijk of dorp. <ul> <li><strong>Bathmen, Lettele, Okkenbroek en Loo</strong></li> </ul> <p><span> </span>Donderdag 9 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)</p> <p><span> </span>Boode, Brink 10, Bathmen</p> <ul> <li><strong>Binnenstad en wijken rondom het centrum</strong></li> </ul> <p><span> </span>Dinsdag 14 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)</p> <p><span> </span>Stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer</p> <ul> <li><strong>Bedrijventerreinen<br /></strong></li> </ul> <p><span> </span>Donderdag 16 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)</p> <p><span> </span>Dok H2O, Scheepvaartstraat 13</p> <ul> <li><strong>De ‘nieuwbouwwijken’</strong></li> </ul> <p><span> </span>Donderdag 23 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)</p> <p><span> </span>De Scheg, Piet van Donkplein 1, Deventer</p> <ul> <li><strong>Diepenveen en Schalkhaar<br /></strong></li> </ul> <p><span> </span>Dinsdag 28 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)</p> <p><span> </span>Theehuis Bij van Bruggen, Wechelerweg 52A</p> <h2>Deventer Omgevingsvisie</h2> <p>In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en regels op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur en water. Een grote verandering. Daarom hebben we het afgelopen jaar, samen met partners en organisaties, gewerkt aan de Deventer Omgevingsvisie.</p> <p>In de visie schetsen we op hoofdlijnen een beeld van de opgaven en ambities in onze gemeente. Het is een verhaal over waar we staan en waar we samen naar toe willen. Een verhaal dat verder gaat. We nodigen u uit om later met ons over de uitvoering van de visie in gesprek te gaan.</p> <h2>100 bestaande bestemmingsplannen gebundeld</h2> <p>In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet, experimenteert de gemeente Deventer ook alvast met een nieuw soort bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Deventer, stad en dorpen’ bundelt alle 100 bestaande bestemmingsplannen in het stedelijk gebied en de dorpen.</p> <h2>Verordening fysieke leefomgeving</h2> <p>Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, kan de gemeente met dit bestemmingsplan (tijdelijk) op onderdelen afwijken van wet- en regelgeving. Ook zijn de regels uit zes verordeningen samengevoegd in de Verordening fysieke leefomgeving. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar het nieuwe instrument onder de Omgevingswet: het omgevingsplan. Op de informatiebijeenkomsten van 9 en 14 mei hoort u ook meer over het nieuwe bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen.</p> <h2>Kan ik het een en ander alvast inzien?</h2> <p>De Deventer Omgevingsvisie kunt u downloaden via <a href="https://www.deventer.nl/omgevingsvisie" title="Naar de omgevingsvisie">www.deventer.nl/omgevingsvisie</a>. Op deze website vindt u ook meer informatie over de totstandkoming van de visie en het vervolg. Daarnaast leggen we uit hoe u uw mening kunt geven over de visie, namelijk via een zogenoemde ‘zienswijze’ procedure. De concrete uitwerking van de Omgevingsvisie vindt pas plaats na vaststelling door de gemeenteraad.</p> <p>Bekijk ook het <a href="https://www.deventer.nl/besturen/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/in-procedure-zijnde-bestemmingsplannen/deventer-stad-en-dorpen-ontwerp" title="Naar het bestemmingsplan">ontwerp bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen en de Verordening fysieke leefomgeving</a>. Hier leest u ook hoe u een reactie kunt geven.</p> <h2>Aanmelden?</h2> <p>U kunt zich aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten via het platform <a href="https://deventer.ikpraatmee.nl/" title="Naar Ik praat mee">deventer.ikpraatmee.nl</a>. Daar kunt u, als u geïnteresseerd bent, ook alvast aangeven over welke thema’s u bij de uitvoering van de visie met ons in gesprek wilt. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.</p> <p>Graag tot ziens op een van de informatieavonden!</p> <p> </p> 2019-04-25 10:26:00 +0200 2019-04-25 10:26:37 +0200 2019-04-25 10:35:41 +0200 Reageer op de concept Omgevingsvisie De gemeenteraad heeft de concept Omgevingsvisie vrijgegeven voor zienswijzen. Dat betekent dat u uw reactie kunt geven op het toekomstbeeld voor Deventer, de stad en de dorpen. <p>Samen met ongeveer 300 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen uit Deventer hebben we gewerkt aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst de gewenste ontwikkeling van de gemeente.</p> <h2>Meer ruimte</h2> <p>De Omgevingsvisie gaat niet alleen in op traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie, maar ook op nieuwe thema’s zoals sociaal en gezondheid. Ook geeft deze Omgevingsvisie meer ruimte aan initiatiefnemers om ontwikkelingen vorm te geven. Daarmee bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.</p> <h2>Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen</h2> <p>De afgelopen jaren is er veel veranderd in Deventer. We zijn inmiddels een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. We hebben opgaven voor klimaat en energie en mobiliteit. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar  steeds sneller op. Daar willen we op inspelen.</p> <h2>Meepraten?</h2> <p>De Omgevingsvisie is daarom een document dat kan mee veranderen – aan de hand van maatschappelijke thema’s of ruimtelijke initiatieven. Dit willen we als gemeente doen, zoveel mogelijk in samenwerking met onze inwoners. Doet u met ons mee? Meldt u zich dan aan via deventer.ikpraatmee.nl.</p> <p>Tijdens de zienswijzeperiode worden er in verschillende deelgebieden informatieavonden georganiseerd. Daarover later meer.</p> <h2>Reageren op Omgevingsvisie</h2> <p>Van 4 april 2019 tot en met 26 juni 2019 kunt u laten weten wat u van de concept Omgevingsvisie vindt. U kunt de Omgevingsvisie inzien op het stadhuis, Grote Kerkhof 1, of via <a href="http://www.deventer.nl/omgevingsvisie" title="Naar www.deventer.nl/omgevingsvisie">www.deventer.nl/omgevingsvisie</a>. U kunt ook online reageren: <a href="https://www.deventer.nl/zienswijze" title="Naar de pagina Zienswijze indienen">www.deventer.nl/zienswijze</a>.</p> 2019-03-28 16:05:00 +0100 2019-03-28 15:39:00 +0100 2019-03-28 15:39:31 +0100 100 bestemmingsplannen samengevoegd Deventer heeft ruim 100 bestemmingsplannen, die samen de stad en de dorpen omvatten, geactualiseerd en samengevoegd in 1 nieuw bestemmingsplan. Dit is ook een stap in de richting van het toekomstige omgevingsplan. <p>In een bestemmingsplan staat wat je mag doen op een bepaalde plek. Het biedt duidelijkheid aan de eigenaar maar ook aan de omgeving.</p> <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: “We maken hiermee een flinke stap in het vereenvoudigen van regels en het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners en ondernemers. In 1 digitaal overzicht is precies duidelijk wat ergens de mogelijkheden zijn.“</p> <h2>Plannen en regels</h2> <p>Naast het samenvoegen van de bestemmingsplannen in het plan ‘Deventer, stad en dorpen’, zijn diverse verordeningen gebundeld in de Verordening fysieke leefomgeving.</p> <h2>Voorloper</h2> <p>Dit bestemmingsplan is een voorloper van wat in de nieuwe Omgevingswet het omgevingsplan heet. Deventer is 1 van de gemeenten die voorop lopen en nu al experimenteren met de nieuwe Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt. In 2012 stelde de gemeenteraad al 1 bestemmingsplan vast voor het buitengebied.</p> <h2>Inspraak</h2> <p>Het bestemmingsplan en de verordening worden 6 weken ter inzage gelegd van 11 april tot 23 mei 2019. U kunt dan de <a href="https://www.deventer.nl/besturen/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/in-procedure-zijnde-bestemmingsplannen" title="Naar de plannen">plannen inzien</a> en controleren of uw eigendommen er goed instaan. Iedereen kan een zienswijze in te dienen. We organiseren diverse avonden voor inspraak die worden aangekondigd op de gemeentelijke informatiepagina’s Deventer nu.</p> <p> </p> <p><img src="http://omgevingswet.deventer.nl/nieuws/2019/3/21/100-bestemmingsplannen-samengevoegd/kaart.jpg" alt="Bedrijventerrein" width="80%" /></p> 2019-03-21 00:00:00 +0100 2019-04-02 15:19:41 +0200 2019-04-02 15:26:04 +0200 Uw Omgevingswet Waar gaat de Omgevingswet u raken, waar kunt u aanhaken bij de gesprekken en welke gevolgen heeft het voor u? <p>Vooropgesteld: dat ligt voor een groot deel bij uzelf. Meer dan voorheen wordt van iedere speler een eigen verantwoordelijkheid verwacht. Waar in de klassieke situatie een plan werd ingediend bij de gemeente en vervolgens het traject werd overgenomen in kader van inspraak, zienswijzen, bezwaren, schuift dit nu meer naar voren schuiven. De gemeente staat meer op afstand.</p> <h2>Achtergrondinformatie</h2> <p>In de bijgevoegde brochures en infographics kunt u meer achtergrondinformatie vinden.</p> <ul> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/im-omgevingswet-samenhang-participatie-vertrouwen" title="Naar de brochure Samenhang, participatie en vertrouwen">Brochure: Samenhang, participatie en vertrouwen</a></li> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/infographic-de-vier-verbeteringen" title="Naar de infographic Het nieuwe omgevingsstelsel, de 4 verbeteringen">Infographic: Het nieuwe omgevingsstelsel, de 4 verbeteringen</a></li> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/infographic-mengpaneel-milieu" title="Naar de infographic Bestuurlijke afwegingsruimte, mengpaneel milieu">Infographic: Bestuurlijke afwegingsruimte, mengpaneel milieu</a></li> <li><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/infographic-participatie" title="Naar de infographic Brede participatie bij de start">Infographic: Brede participatie bij de start</a></li> </ul> <h2>Gezamenlijk ontdekken</h2> <p>Kortom de komende tijd zullen we gezamenlijk moeten gaan ontdekken wat verandert, wat beter kan dan voorheen, hoe we gezamenlijk de burger beter bedienen, welke rol een verantwoordelijkheid een ieder op zich kan en/of wil nemen.</p> <p>Dat kunt u in eigen geledingen doen: we zien bijeenkomsten voorbij komen van brancheorganisaties,  maar de oproep hier is ook vooral om elkaar en ons op te zoeken. Hoe meer we in gezamenlijkheid verkennen wat de mogelijkheden zijn, des te beter leren we elkaar kennen. Zo ontstaat vertrouwen.</p> <p>Als gemeente kijken we hoe we kunnen inspelen op de behoeftes tot gesprek, oefensessies, werkateliers en andere vormen van participatie. Deze bijeenkomsten zijn deels inhoudelijk,  maar ook procesmatig. Heel concreet voorbeeld: hoe richten we het participatieproces in zoals opgenomen in de Omgevingswet?</p> <h2>Vragen en opmerkingen</h2> <p>Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Jorien Kranendijk, Expeditieleider Omgevingswet, <a href="mailto:jjfm.kranendijk@deventer.nl">jjfm.kranendijk@deventer.nl</a></p> <p><strong>U hoort van ons en wij horen graag van u!    <br /></strong></p> 2017-06-20 10:37:00 +0200 2017-06-20 10:37:13 +0200 2017-06-20 11:00:36 +0200 Omgevingswet en de gemeente Deventer De gemeente wil haar organisatie zo inrichten zodat wij in 2019 in de geest van de Omgevingswet kunnen gaan handelen. Achter de schermen werken wij aan het verbeteren van (digitale) informatievoorzieningen, stroomlijnen van processen en verkennen van de lokale initiatieven die maatwerk verdienen. <p>Daarnaast stelt de gemeente twee instrumenten op die het werken met de Omgevingswet mogelijk maken; de <strong>Omgevingsvisie</strong> en het <strong>Omgevingsplan</strong>.</p> <h2>Omgevingsvisie</h2> <p>De <strong>Omgevingsvisie</strong> is een integrale visie op de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen binnen het grondgebied, die de huidige structuurvisie vervangt. Wat zien we op ons afkomen qua opgaves, welke ambities hebben we al verwoord en wat zijn de ontwikkelingsrichtingen voor Deventer? Dat gaat over inhoud, maar ook heel duidelijk over de rol en houding die wij als gemeente voor onszelf zien.</p> <p>Wij zijn begonnen met het opstellen van deze visie en hebben hierbij een bewuste keuze gemaakt om alle visies, koersdocumenten en beleidsplannen van de afgelopen jaren te gebruiken als bouwstenen. Door hier een integraal verhaal van te maken hebben we een goed gefundeerd eerste concept waarmee we het gesprek kunnen aangaan. Zoals het er nu naar uitziet, kunt u dit concept begin juli van ons verwachten met het verzoek dit te lezen en hierop te reageren.</p> <p>We geven vast mee dat dit een wezenlijk ander beleidsstuk is dan voorheen en dat dit ook iets van u vraagt met betrekking tot het lezen en interpreteren. We dagen u uit het stuk vooral te lezen door de integrale bril en te kijken welke voor u gewenste ontwikkelingen misschien nog meer mogelijk zijn. We horen uiteraard ook graag de ongewenste beperkingen.</p> <p>Nog belangrijker dan de inhoud is dat we met elkaar tot goede spelregels voor het proces komen voor als zich ontwikkelingen voordoen. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de belangrijkste spelers vroegtijdig betrokken zijn en meedoen in de planvorming?<br />Elementen als duurzaamheid, gezondheid en sociale aspecten gaan een nadrukkelijker rol spelen in de fysieke leefomgeving.</p> <h2>Omgevingsplan</h2> <p>In het <strong>Omgevingsplan</strong> leggen we de ontwikkelingsrichtingen nader vast in regels en procedures. Het Omgevingsplan is één plan met de regels over de fysieke leefomgeving voor het gehele grondgebied van de gemeente. De verschillende bestemmingsplannen en vele verordeningen verdwijnen.</p> <p>Het Omgevingsplan kan pas vastgesteld worden als de wet in werking is getreden. Door nu al een Omgevingsvisie neer te leggen, geven we onszelf (en daarmee bedoelen we iedereen) ruim de tijd om met elkaar te bepalen welke lokale regels en processen wij willen opnemen in het Omgevingsplan. Een groot deel van het Omgevingsplan bestaat uit landelijke regels, waaraan we allemaal moeten voldoen in kader van de veiligheid en gezondheid.<br />Vooruitlopend hierop zijn we al wel bezig met één bestemmingsplan voor het binnenstedelijk gebied en de dorpen. We hebben al één bestemmingsplan voor het buitengebied en zo hebben we straks in aanloop naar het Omgevingsplan nog twee bestemmingsplannen die integraal en samenhangend moeten worden gemaakt. We gebruiken dit bestemmingsplan ‘Deventer Stad &amp; Dorpen ‘om al een aantal slagen te maken richting het Omgevingsplan.</p> <p>De komende jaren gaan we met elkaar in gesprek. Waarover?</p> <ul> <li>Over hoe we onze ruimte in Deventer willen inrichten;</li> <li>welke thema’s hierbij belangrijk zijn;</li> <li>waar we vooral voor behoud en beheer gaan;</li> <li>waar ruimte voor ontwikkeling ligt;</li> <li>maar vooral ook hoe we het goede proces maken met elkaar waarbij zoveel mogelijk belangen in beeld en zorgvuldig tot een afweging komen;</li> <li>hoe we met elkaar kunnen werken aan loslaten en vertrouwen;</li> <li>en hoe we het gezellig met elkaar houden en Deventer één van de leukste en mooiste gemeenten van Nederland maken.  <br /></li> </ul> 2017-06-20 10:32:00 +0200 2017-06-20 10:32:37 +0200 2017-06-20 10:33:54 +0200 Filmpje Omgevingsvisie Deventer op Living Lab De gemeente Deventer maakt deel uit van de LivingLab ‘de toekomstbestendige stad’ waarin zij samen met de regionale praktijkgroep, diverse omliggende gemeenten (Apeldoorn, Enschede, Voorst en Zwolle) en verschillende waterschappen kennis en ervaring delen over de Omgevingswet. <p>Door het doen van onderzoeken en experimenten worden onderwijs en de theorie verbonden met de praktijk waar vervolgens iedere deelnemer zijn voordeel mee kan doen.</p> <p>In het kader van ‘leren van elkaar’ is een filmpje opgenomen over het traject van de Omgevingsvisie in Deventer. Hierin wordt vanuit een viertal betrokkenen verteld hoe de ervaringen tot nu toe zijn.</p> <p>[[youtube:v1Pv6SAfTNI]]</p> <h2>Achtergrondinformatie</h2> <p>De Omgevingswet gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van iedere professional die werkt in het publieke domein van de leefomgeving. <a href="https://saxion.nl/" title="Naar de website van Saxion">Saxion</a>, <a href="http://www.regiotwente.nl/" title="Naar de website van Regio Twente">Regio Twente</a>, <a href="https://vng.nl/" title="Naar de website van VNG">VNG</a>, <a href="https://www.incidentmanagement.nl/" title="Naar de website van RWS/IM">RWS/IM</a>, <a href="http://www.overijssel.nl/" title="Naar de website van Provincie Overijssel">Provincie Overijssel</a>, <a href="https://www.rudoverijssel.nl/default.aspx" title="Naar de website van RUD Twente">RUD Twente</a> en <a href="http://www.vno-ncwmidden.nl/default.aspx" title="Naar de website van VNO/NCW-midden">VNO/NCW-midden</a> hebben daarom de Regionale Praktijkgroep Omgevingswet opgericht. Deze praktijkgroep is een open regionaal netwerk van overheden, bedrijfsleven en regionale kennisinstellingen.</p> <p><em>Website</em></p> <p>Via de website <a href="http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/" title="Naar de website Aan de slag met de omgevingswet">Aan de slag met de Omgevingswet</a> delen gemeenten, provincies, waterschappen, en het Rijk praktijkervaring en kennis</p> <p><em>LivingLabs</em></p> <p>In verschillende LivingLabs wordt door verschillende organisaties geëxperimenteerd met de nieuwe Omgevingswet, door pilots uit te voeren en daarover kennis en ervaringen uit te wisselen.</p> 2017-03-14 12:18:00 +0100 2017-03-14 12:18:15 +0100 2017-03-16 11:23:55 +0100 Toekenning subsidie 'Aan de slag met de Omgevingswet' De gemeente Deventer heeft samen met de gemeente Apeldoorn, Zutphen en bureau DIEP een aanvraag gedaan voor ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ en deze is half februari goedgekeurd! Het betreft een pilot over een gezamenlijke participatie in kader van de Omgevingswet rondom een thema als Cleantech. <p>Gemeenten willen in het Cleantechproces als gelijkwaardig partner optreden richting marktpartijen en andere stakeholders. Ze streven naar gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Dit past ook bij de intentie van de Omgevingswet. Dit is een andere situatie dan tot nu toe gebruikelijk. De vorm waarin nu de interactie opgezet wordt moet deze gelijkwaardigheid vertegenwoordigen en stimuleren. Daarnaast is het efficiënt als in de verschillende gemeenten van de Stedendriehoek Cleantech op eenzelfde wijze wordt verwerkt in instrumenten als Omgevingsvisie en -plan.</p> <h2>DIEP aan het woord:</h2> <p>“Met ‘Jouw Omgevingswet’ brengen we (semi)overheid, ondernemers, inwoners en andere stakeholders bij elkaar. Om elkaar te informeren over wat de Omgevingswet inhoudt, wat het betekent voor eenieder en wat er nodig is om met al die partijen het maximale uit de omgevingswet te halen. Dit doen we door nu al met verschillende partijen aan de slag te gaan, zodat het voor hen makkelijker is om op 1/1/2019 met de nieuwe wet om te gaan. In gesprek met elkaar vinden we uit hoe we moeten samenwerken in dit proces, hoe betrokkenen het beste geïnformeerd en begeleid kunnen worden en wie er allemaal betrokken moet zijn. Diep biedt met “Jouw Omgevingswet” een platform waar tijdens sessies informatieoverdracht naar belanghebbenden plaatsvindt. Verder wordt een diepere kijk gegeven in de in te voeren omgevingswet en de gevolgen voor partijen en initiatieven. En het gesprek vindt plaats over de kansen &amp; uitdagingen met elkaar”.</p> 2017-03-14 12:14:00 +0100 2017-03-14 12:14:26 +0100 2017-03-14 12:16:20 +0100 Pilot ‘Beter benutten van de basisregistraties’ Een belangrijk onderdeel bij de invoering van de Omgevingswet is een goed werkend Digitaal Stelsel. Digitale informatie is onmisbaar voor de ontwikkeling en het gebruik van de verschillende instrumenten onder de Omgevingswet. Denk hierbij aan het Omgevingsplan, de Omgevingsvisie en de Omgevingsvergunning. <h2>Pilot</h2> <p>Het Digitaal Stelsel wordt op landelijk niveau vormgegeven. Voor een goed werkend Digitaal Stelsel is het belangrijk dat de verschillende overheden de digitale gegevens op orde hebben en beschikbaar kunnen stellen in de landelijke ‘Informatiehuizen’. De gemeente Deventer is hiervoor, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gestart met de pilot ‘beter benutten basisinformatie’.  Deze pilot helpt de gemeente om de eigen ‘Informatiehuizen’ goed neer te zetten en hiermee een goed werkend Digitaal Stelsel.</p> <h2>Benutten basisregistraties</h2> <p>In de pilot wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de basisregistraties. Denk hierbij aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Kadaster (BRK). Zonder gebruik te kunnen maken van basis- en kernregistraties, ontstaat de situatie dat er binnen de gemeente Deventer wordt gewerkt met LEGO en FORMO: het lijkt op elkaar, maar past niet.</p> <h2>Verbetering van de dienstverlening</h2> <p>Slim gebruik van basisgegevens uit de basis- en kernregistraties vermindert de administratieve last voor burgers en bedrijven; ze hoeven gegevens maar 1 keer af te geven en hebben landelijk en op uniforme wijze toegang tot gegevens. Burgers en overheid spreken dan dezelfde taal. Hiermee wordt de dienstverlening verbeterd. Dit is een belangrijk verbeterdoel van de Omgevingswet.</p> <p>Lees ook het Plan van Aanpak:</p> <p><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/plan-van-aanpak-project-benutten-basisregistraties-def-22112016" title="Plan van Aanpak Beter benutten van de basisregistraties">Plan van Aanpak 'Beter benutten van de basisregistraties'</a><br /><a href="http://omgevingswet.deventer.nl/documenten/aanvulling-plan-van-aanpak-project-benutten-basisregistraties-def-22112016" title="Aanvulling PLan van Aanpak Beter benutten van de basisregistraties">Aanvulling Plan van Aanpak 'Beter benutten van de basisregistraties'</a></p> 2017-03-14 11:59:00 +0100 2017-03-14 11:59:34 +0100 2017-03-14 14:10:57 +0100