Omgevingsvisie vastgesteld

Op 18 december is de Omgevingsvisie unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een hele mooie stap richting de implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2021.

Omgevingsvisie

Samen met ongeveer 300 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen uit Deventer hebben we gewerkt aan de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan belangrijke opgaves en ambities voor Deventer en hoe we deze willen realiseren.

Meer ruimte

De Omgevingsvisie gaat niet alleen in op traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie, maar ook op nieuwe thema’s zoals sociaal en gezondheid. Ook geeft deze Omgevingsvisie meer ruimte aan initiatiefnemers om ontwikkelingen vorm te geven. Daarmee bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen

De afgelopen jaren is er veel veranderd in Deventer. We zijn inmiddels een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. We hebben opgaven voor klimaat en energie en mobiliteit. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar  steeds sneller op. Daar willen we op inspelen.