Hoe ziet Deventer er straks uit?

Weten hoe we ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten over de omgevingsvisie in uw wijk of dorp.

  • Bathmen, Lettele, Okkenbroek en Loo

Donderdag 9 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)

Boode, Brink 10, Bathmen

  • Binnenstad en wijken rondom het centrum

Dinsdag 14 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)

Stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer

  • Bedrijventerreinen

Donderdag 16 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)

Dok H2O, Scheepvaartstraat 13

  • De ‘nieuwbouwwijken’

Donderdag 23 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)

De Scheg, Piet van Donkplein 1, Deventer

  • Diepenveen en Schalkhaar

Dinsdag 28 mei: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur)

Theehuis Bij van Bruggen, Wechelerweg 52A

Deventer Omgevingsvisie

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en regels op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur en water. Een grote verandering. Daarom hebben we het afgelopen jaar, samen met partners en organisaties, gewerkt aan de Deventer Omgevingsvisie.

In de visie schetsen we op hoofdlijnen een beeld van de opgaven en ambities in onze gemeente. Het is een verhaal over waar we staan en waar we samen naar toe willen. Een verhaal dat verder gaat. We nodigen u uit om later met ons over de uitvoering van de visie in gesprek te gaan.

100 bestaande bestemmingsplannen gebundeld

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet, experimenteert de gemeente Deventer ook alvast met een nieuw soort bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Deventer, stad en dorpen’ bundelt alle 100 bestaande bestemmingsplannen in het stedelijk gebied en de dorpen.

Verordening fysieke leefomgeving

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, kan de gemeente met dit bestemmingsplan (tijdelijk) op onderdelen afwijken van wet- en regelgeving. Ook zijn de regels uit zes verordeningen samengevoegd in de Verordening fysieke leefomgeving. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar het nieuwe instrument onder de Omgevingswet: het omgevingsplan. Op de informatiebijeenkomsten van 9 en 14 mei hoort u ook meer over het nieuwe bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen.

Kan ik het een en ander alvast inzien?

De Deventer Omgevingsvisie kunt u downloaden via www.deventer.nl/omgevingsvisie. Op deze website vindt u ook meer informatie over de totstandkoming van de visie en het vervolg. Daarnaast leggen we uit hoe u uw mening kunt geven over de visie, namelijk via een zogenoemde ‘zienswijze’ procedure. De concrete uitwerking van de Omgevingsvisie vindt pas plaats na vaststelling door de gemeenteraad.

Bekijk ook het ontwerp bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen en de Verordening fysieke leefomgeving. Hier leest u ook hoe u een reactie kunt geven.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten via het platform deventer.ikpraatmee.nl. Daar kunt u, als u geïnteresseerd bent, ook alvast aangeven over welke thema’s u bij de uitvoering van de visie met ons in gesprek wilt. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Graag tot ziens op een van de informatieavonden!