Reageer op de concept Omgevingsvisie

De gemeenteraad heeft de concept Omgevingsvisie vrijgegeven voor zienswijzen. Dat betekent dat u uw reactie kunt geven op het toekomstbeeld voor Deventer, de stad en de dorpen.

Samen met ongeveer 300 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen uit Deventer hebben we gewerkt aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst de gewenste ontwikkeling van de gemeente.

Meer ruimte

De Omgevingsvisie gaat niet alleen in op traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie, maar ook op nieuwe thema’s zoals sociaal en gezondheid. Ook geeft deze Omgevingsvisie meer ruimte aan initiatiefnemers om ontwikkelingen vorm te geven. Daarmee bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen

De afgelopen jaren is er veel veranderd in Deventer. We zijn inmiddels een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. We hebben opgaven voor klimaat en energie en mobiliteit. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar  steeds sneller op. Daar willen we op inspelen.

Meepraten?

De Omgevingsvisie is daarom een document dat kan mee veranderen – aan de hand van maatschappelijke thema’s of ruimtelijke initiatieven. Dit willen we als gemeente doen, zoveel mogelijk in samenwerking met onze inwoners. Doet u met ons mee? Meldt u zich dan aan via deventer.ikpraatmee.nl.

Tijdens de zienswijzeperiode worden er in verschillende deelgebieden informatieavonden georganiseerd. Daarover later meer.

Reageren op Omgevingsvisie

Van 4 april 2019 tot en met 26 juni 2019 kunt u laten weten wat u van de concept Omgevingsvisie vindt. U kunt de Omgevingsvisie inzien op het stadhuis, Grote Kerkhof 1, of via www.deventer.nl/omgevingsvisie. U kunt ook online reageren: www.deventer.nl/zienswijze.