Nota van antwoord zienswijzen Omgevingsvisie

Op de concept Omgevingsvisie Deventer zijn 36 zienswijzen binnen gekomen. Alle zienswijzen zijn gebundeld en inhoudelijk afgewogen.

In de concept nota van antwoord leest u een samenvatting van de zienswijze en het antwoord daarop.

De concept nota van antwoord is op 7 oktober 2019 besproken door het college van burgemeester en wethouders. De nota van antwoord en de aangepaste omgevingsvisie Deventer zijn aangeboden aan de raad. De raad heeft deze op twee momenten besproken en zal hier op 12 december 2019 een besluit over nemen.

Omgevingsvisie

Samen met ongeveer 300 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen uit Deventer hebben we gewerkt aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst de gewenste ontwikkeling van de gemeente.

Meer ruimte

De Omgevingsvisie gaat niet alleen in op traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie, maar ook op nieuwe thema’s zoals sociaal en gezondheid. Ook geeft deze Omgevingsvisie meer ruimte aan initiatiefnemers om ontwikkelingen vorm te geven. Daarmee bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen

De afgelopen jaren is er veel veranderd in Deventer. We zijn inmiddels een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. We hebben opgaven voor klimaat en energie en mobiliteit. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar  steeds sneller op. Daar willen we op inspelen.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Nota van antwoord 380,6 KB
Omgevingsvisie Deventer 37.650,9 KB