Uw Omgevingswet

Waar gaat de Omgevingswet u raken, waar kunt u aanhaken bij de gesprekken en welke gevolgen heeft het voor u?

Vooropgesteld: dat ligt voor een groot deel bij uzelf. Meer dan voorheen wordt van iedere speler een eigen verantwoordelijkheid verwacht. Waar in de klassieke situatie een plan werd ingediend bij de gemeente en vervolgens het traject werd overgenomen in kader van inspraak, zienswijzen, bezwaren, schuift dit nu meer naar voren schuiven. De gemeente staat meer op afstand.

Achtergrondinformatie

In de bijgevoegde brochures en infographics kunt u meer achtergrondinformatie vinden.

Gezamenlijk ontdekken

Kortom de komende tijd zullen we gezamenlijk moeten gaan ontdekken wat verandert, wat beter kan dan voorheen, hoe we gezamenlijk de burger beter bedienen, welke rol een verantwoordelijkheid een ieder op zich kan en/of wil nemen.

Dat kunt u in eigen geledingen doen: we zien bijeenkomsten voorbij komen van brancheorganisaties,  maar de oproep hier is ook vooral om elkaar en ons op te zoeken. Hoe meer we in gezamenlijkheid verkennen wat de mogelijkheden zijn, des te beter leren we elkaar kennen. Zo ontstaat vertrouwen.

Als gemeente kijken we hoe we kunnen inspelen op de behoeftes tot gesprek, oefensessies, werkateliers en andere vormen van participatie. Deze bijeenkomsten zijn deels inhoudelijk,  maar ook procesmatig. Heel concreet voorbeeld: hoe richten we het participatieproces in zoals opgenomen in de Omgevingswet?

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Jorien Kranendijk, Expeditieleider Omgevingswet, jjfm.kranendijk@deventer.nl

U hoort van ons en wij horen graag van u!