Toekenning subsidie 'Aan de slag met de Omgevingswet'

De gemeente Deventer heeft samen met de gemeente Apeldoorn, Zutphen en bureau DIEP een aanvraag gedaan voor ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ en deze is half februari goedgekeurd! Het betreft een pilot over een gezamenlijke participatie in kader van de Omgevingswet rondom een thema als Cleantech.

Gemeenten willen in het Cleantechproces als gelijkwaardig partner optreden richting marktpartijen en andere stakeholders. Ze streven naar gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Dit past ook bij de intentie van de Omgevingswet. Dit is een andere situatie dan tot nu toe gebruikelijk. De vorm waarin nu de interactie opgezet wordt moet deze gelijkwaardigheid vertegenwoordigen en stimuleren. Daarnaast is het efficiënt als in de verschillende gemeenten van de Stedendriehoek Cleantech op eenzelfde wijze wordt verwerkt in instrumenten als Omgevingsvisie en -plan.

DIEP aan het woord:

“Met ‘Jouw Omgevingswet’ brengen we (semi)overheid, ondernemers, inwoners en andere stakeholders bij elkaar. Om elkaar te informeren over wat de Omgevingswet inhoudt, wat het betekent voor eenieder en wat er nodig is om met al die partijen het maximale uit de omgevingswet te halen. Dit doen we door nu al met verschillende partijen aan de slag te gaan, zodat het voor hen makkelijker is om op 1/1/2019 met de nieuwe wet om te gaan. In gesprek met elkaar vinden we uit hoe we moeten samenwerken in dit proces, hoe betrokkenen het beste geïnformeerd en begeleid kunnen worden en wie er allemaal betrokken moet zijn. Diep biedt met “Jouw Omgevingswet” een platform waar tijdens sessies informatieoverdracht naar belanghebbenden plaatsvindt. Verder wordt een diepere kijk gegeven in de in te voeren omgevingswet en de gevolgen voor partijen en initiatieven. En het gesprek vindt plaats over de kansen & uitdagingen met elkaar”.