Pilot ‘Beter benutten van de basisregistraties’

Een belangrijk onderdeel bij de invoering van de Omgevingswet is een goed werkend Digitaal Stelsel. Digitale informatie is onmisbaar voor de ontwikkeling en het gebruik van de verschillende instrumenten onder de Omgevingswet. Denk hierbij aan het Omgevingsplan, de Omgevingsvisie en de Omgevingsvergunning.

Pilot

Het Digitaal Stelsel wordt op landelijk niveau vormgegeven. Voor een goed werkend Digitaal Stelsel is het belangrijk dat de verschillende overheden de digitale gegevens op orde hebben en beschikbaar kunnen stellen in de landelijke ‘Informatiehuizen’. De gemeente Deventer is hiervoor, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gestart met de pilot ‘beter benutten basisinformatie’.  Deze pilot helpt de gemeente om de eigen ‘Informatiehuizen’ goed neer te zetten en hiermee een goed werkend Digitaal Stelsel.

Benutten basisregistraties

In de pilot wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de basisregistraties. Denk hierbij aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Kadaster (BRK). Zonder gebruik te kunnen maken van basis- en kernregistraties, ontstaat de situatie dat er binnen de gemeente Deventer wordt gewerkt met LEGO en FORMO: het lijkt op elkaar, maar past niet.

Verbetering van de dienstverlening

Slim gebruik van basisgegevens uit de basis- en kernregistraties vermindert de administratieve last voor burgers en bedrijven; ze hoeven gegevens maar 1 keer af te geven en hebben landelijk en op uniforme wijze toegang tot gegevens. Burgers en overheid spreken dan dezelfde taal. Hiermee wordt de dienstverlening verbeterd. Dit is een belangrijk verbeterdoel van de Omgevingswet.

Lees ook het Plan van Aanpak:

Plan van Aanpak 'Beter benutten van de basisregistraties'
Aanvulling Plan van Aanpak 'Beter benutten van de basisregistraties'