Filmpje Omgevingsvisie Deventer op Living Lab

De gemeente Deventer maakt deel uit van de LivingLab ‘de toekomstbestendige stad’ waarin zij samen met de regionale praktijkgroep, diverse omliggende gemeenten (Apeldoorn, Enschede, Voorst en Zwolle) en verschillende waterschappen kennis en ervaring delen over de Omgevingswet.

Door het doen van onderzoeken en experimenten worden onderwijs en de theorie verbonden met de praktijk waar vervolgens iedere deelnemer zijn voordeel mee kan doen.

In het kader van ‘leren van elkaar’ is een filmpje opgenomen over het traject van de Omgevingsvisie in Deventer. Hierin wordt vanuit een viertal betrokkenen verteld hoe de ervaringen tot nu toe zijn.

Naar een YouTube filmpje

Achtergrondinformatie

De Omgevingswet gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van iedere professional die werkt in het publieke domein van de leefomgeving. Saxion, Regio Twente, VNG, RWS/IM, Provincie Overijssel, RUD Twente en VNO/NCW-midden hebben daarom de Regionale Praktijkgroep Omgevingswet opgericht. Deze praktijkgroep is een open regionaal netwerk van overheden, bedrijfsleven en regionale kennisinstellingen.

Website

Via de website Aan de slag met de Omgevingswet delen gemeenten, provincies, waterschappen, en het Rijk praktijkervaring en kennis

LivingLabs

In verschillende LivingLabs wordt door verschillende organisaties geëxperimenteerd met de nieuwe Omgevingswet, door pilots uit te voeren en daarover kennis en ervaringen uit te wisselen.