Nieuws

Nieuws over de Omgevingswet

Omgevingsvisie vastgesteld

Op 18 december is de Omgevingsvisie unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een hele mooie stap richting de implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2021.

Nota van antwoord zienswijzen Omgevingsvisie

Op de concept Omgevingsvisie Deventer zijn 36 zienswijzen binnen gekomen. Alle zienswijzen zijn gebundeld en inhoudelijk afgewogen.

Download presentaties Deventer Omgevingsvisie

In mei zijn er op verschillende plekken in de gemeente Deventer informatiebijeenkomsten geweest over de Deventer Omgevingsvisie. De presentaties staan nu online.

Hoe ziet Deventer er straks uit?

Weten hoe we ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten over de omgevingsvisie in uw wijk of dorp.

100 bestemmingsplannen samengevoegd

Deventer heeft ruim 100 bestemmingsplannen, die samen de stad en de dorpen omvatten, geactualiseerd en samengevoegd in 1 nieuw bestemmingsplan. Dit is ook een stap in de richting van het toekomstige omgevingsplan.

Uw Omgevingswet

Waar gaat de Omgevingswet u raken, waar kunt u aanhaken bij de gesprekken en welke gevolgen heeft het voor u?

Omgevingswet en de gemeente Deventer

De gemeente wil haar organisatie zo inrichten zodat wij in 2019 in de geest van de Omgevingswet kunnen gaan handelen. Achter de schermen werken wij aan het verbeteren van (digitale) informatievoorzieningen, stroomlijnen van processen en verkennen van de lokale initiatieven die maatwerk verdienen.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Filmpje Omgevingsvisie Deventer op Living Lab 14 maart 2017 om 12:18
Toekenning subsidie 'Aan de slag met de Omgevingswet' 14 maart 2017 om 12:14
Pilot ‘Beter benutten van de basisregistraties’ 14 maart 2017 om 11:59