Nieuws

Nieuws over de Omgevingswet

Spring naar einde van Recente berichten

Download presentaties Deventer Omgevingsvisie

In mei zijn er op verschillende plekken in de gemeente Deventer informatiebijeenkomsten geweest over de Deventer Omgevingsvisie. De presentaties staan nu online.

Hoe ziet Deventer er straks uit?

Weten hoe we ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten over de omgevingsvisie in uw wijk of dorp.

Reageer op de concept Omgevingsvisie

De gemeenteraad heeft de concept Omgevingsvisie vrijgegeven voor zienswijzen. Dat betekent dat u uw reactie kunt geven op het toekomstbeeld voor Deventer, de stad en de dorpen.

100 bestemmingsplannen samengevoegd

Deventer heeft ruim 100 bestemmingsplannen, die samen de stad en de dorpen omvatten, geactualiseerd en samengevoegd in 1 nieuw bestemmingsplan. Dit is ook een stap in de richting van het toekomstige omgevingsplan.

Uw Omgevingswet

Waar gaat de Omgevingswet u raken, waar kunt u aanhaken bij de gesprekken en welke gevolgen heeft het voor u?

Omgevingswet en de gemeente Deventer

De gemeente wil haar organisatie zo inrichten zodat wij in 2019 in de geest van de Omgevingswet kunnen gaan handelen. Achter de schermen werken wij aan het verbeteren van (digitale) informatievoorzieningen, stroomlijnen van processen en verkennen van de lokale initiatieven die maatwerk verdienen.

Filmpje Omgevingsvisie Deventer op Living Lab

De gemeente Deventer maakt deel uit van de LivingLab ‘de toekomstbestendige stad’ waarin zij samen met de regionale praktijkgroep, diverse omliggende gemeenten (Apeldoorn, Enschede, Voorst en Zwolle) en verschillende waterschappen kennis en ervaring delen over de Omgevingswet.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Toekenning subsidie 'Aan de slag met de Omgevingswet' 14 maart 2017 om 12:14
Pilot ‘Beter benutten van de basisregistraties’ 14 maart 2017 om 11:59
Spring naar begin van Oudere berichten