Documenten

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Plan van aanpak implementatie Omgevingswet 1.159,1 KB
Hoofdlijnen planning implementatie Omgevingswet 400,3 KB
Plan van Aanpak Beter benutten van de basisregistraties 2.876,8 KB
Aanvulling Plan van Aanpak Beter benutten van de basisregistraties 336,9 KB
Brochure: Samenhang, participatie en vertrouwen 4.304,3 KB
Infographic: Het nieuwe omgevingsstelsel, de 4 verbeteringen 105,7 KB
Infographic: Bestuurlijke afwegingsruimte, mengpaneel milieu 231,1 KB
Infographic: Brede participatie bij de start 166,4 KB
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen 1.087,8 KB
Boekje verslag Expeditie Deventer 1.807,3 KB
Smoelenboekje Expeditie Deventer 3.447,0 KB
Beeldverslag Deventer Omgevingsvisie 3.235,3 KB
Smoelenboek Expeditie Deventer juli 2018 3.224,0 KB
Routekaart Ontwikkeling Deventer Omgevingsvisie 169,6 KB
Tijdsbalk Expeditie Deventer oktober 2018 247,1 KB
Boekje verslag Expeditie Deventer februari 2018 1.801,7 KB
Smoelenboek Expeditie Deventer oktober 2018 2.276,3 KB
Boekje verslag Expeditie Deventer oktober 2018 9.858,6 KB
Visiedocument Expeditie Deventer - zienswijzeversie - 6 februari 2019 41.743,2 KB
Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Bathmen_9 mei 2019 10.685,2 KB
Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Bedrijventerreinen 16 mei 2019 2.959,4 KB
Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Binnenstad en vooroorlogse wijken 14 mei 2019 3.950,2 KB
Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Diepenveen en Schalkhaar 28 mei 2019 2.943,7 KB
Presentatie informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Naoorlogse wijken 23 mei 2019 3.891,5 KB
Omgevingsvisie Deventer 11.859,1 KB
Besluit Omgevingsvisie met bijlagen 3.204,8 KB
Samenvatting Omgevingsvisie Deventer 913,3 KB